RODO

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) informuję, że Administratorem Twoich danych osobowych na stronie fanpage N8 Studio Fotografia dla Biznesu dalej jako Fanpage jest N8 STUDIO Renata Bielecka z siedzibą w ul. Aleja Niepodległości 10, 23-204 Kraśnik, NIP 7151712630 , REGON 381607965 ,www.n8studio.pl

Twoje dane osobowe podawane na Fanpage  będą przetwarzane w celu administrowania Fanpage , komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage.

Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie Fanpage. Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.

W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora a związane z  Fanpage.
Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko, czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w regulaminach.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia Fanpage  na podstawie Twojej zgody oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług.

Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage Administratora, serwis IT, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka. Facebook Inc. przystąpił do tzw. Tarczy Prywatności - Privacy Shield.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.